rum afskærmet for lyd, vibrationer og stråling

NANO-rum

Indenfor NANO Teknologi er der gjort enorme fremskridt over de seneste år. IAC Acoustics A/S har i den forbindelse været med til at udvikle faciliteter, der er særdeles egnede til at arbejde med NANO teknologi. I de projekter vi har været involveret i, har det været et krav at fysiske vibrationer og bevægelser forårsaget af lydbølger var reduceret til et absolut minimum. Dertil har der været krav til, at rummene var afskærmet fra radiofrekvenser på samme måde som et Faradays bur. For at møde disse krav har vi bygget rummene i nogle af vores tungeste og akustisk bedste paneler. Alle samlinger og gennemføringer har været udført akustisk korrekt og i henhold til god etikette i forhold til RF og EMC beskyttede rum. Herunder er listet nogle af de features som vores NANO rum blandt andet har været udstyret med:

  • Akustisk dæmpet og RF skærmet ventilationssystem med HEPA filtre
  • Filter på alle elektriske gennemføringer for at undgå elektrisk støj og indføring af RF signaler
  • Installation af akustiske absorbenter egnet til renrum og laboratorier for at kontrollere efterklangtiden
  • Radiatorer på vægge og lofter med kold og varm vandtilførsel holder temperaturen ved 20 grader +1/-1 grad
  • Belysning via lysledere således at signalstøj holdes udenfor rummet
  • Renrumsoverflader
  • Høj akustisk dæmpning
  • Ekstrem tolerance over for vibrationer
  • Høje krav til RF/EMC skærmning

De NANO rum vi har bygget, har dog alle været forskellige. Nogle af dem har været store og andre har været små. Alt i alt gør den store mængde af tekniske installationer og høje krav til baggrundsstøj, vibrationsdæmpning og RF afskærmning NANO rum til et af vores mest komplicerede produkter.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Krævede felter