ventillyddæmper på fabrik

Ventillyddæmpere

En ventil lyddæmper er en komponent lavet til at reducere det meget høje støjniveau der opstår, når højtryksgas eller damp slippes ud i den fri atmosfære. Støjen er produceret af den hurtige turbulens, der opstår i blandekammeret og den hurtige ekspansion af gasarten, når den kommer ud i atmosfæren. Ventillyddæmpere kan også lægge et bagudgående tryk på afgasningsprocessen og derved sikre korrekt drift af det pågældende anlæg.

Der er typisk to lyddæmpnings principper indbygget i en ventillyddæmper. Først er der en diffuser sektion til at tage de dybe toner og dæmpe bredbånds støj. Dernæst er der en absorptions-sektion, som hovedsageligt dæmper mellemfrekvenserne og højfrekvent støj.

Ventillyddæmpere benyttes typisk på kraftværker og procesanlæg og kan benyttes til at dæmpe ventilstøj på sikkerhedsventiler, driftsventiler, opstartsventiler med mere.

IAC Acoustics A/S har udviklet et standardsystem med udgangspunkt i en meget enkelt konstruktion af lyddæmperen, hvorudfra der kan bygges videre for at sikre større lyddæmpning efter behov.

  • VS Residential: 20 dB dæmpning
  • VS Critical: 30 dB dæmpning
  • VS Super Critical: 40 dB dæmpning
  • VS Extreme: 50 dB dæmpning
  • VS Super Extreme: 60 dB dæmpning
  • VS Special: Specialdesignet lyddæmper

Vores ventillyddæmpere er designet til at efterleve diverse standarder og trykdirektiver.

IAC Valve Silencers
2 MB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

36 77 88 00

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt skal udfyldes!