IAC designer, leverer og monterer lyddøde rum

Støj og vibrationer

Støj, vibrationer og dårlig akustik kan have alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed og medføre koncentrationsproblemer, stress og hjerte-kar-sygdomme. Påvirkning af høje støjniveauer, vibrationer og dårlig akustik vil i første instans lede til høretab og stress, men påvirkning over længere tid kan medføre en tidlig død. Støj og vibrationer fra maskinel medfører desuden lav produktivitet, dårlig trivsel og sygefravær, hvilket påvirker ansatte og økonomi direkte.

Tag højde for støj og vibrationer

Det er derfor vigtigt, at virksomheder tager højde for støj, vibrationer og akustik. Det kan gøres ved at implementere støj- og vibrationsdæmpende løsninger, såsom vibrationsdæmpere på maskiner og isolering af støjkilder med f.eks. støjskærme, akustikpaneler, lyddæmpere, lydtætte døre og støjindkaplinger.

Investering i støj- og vibrationsdæmpning

Regelmæssige støj- og vibrationsmålinger i virksomheden kan identificere potentielle problemer og understøtte en vurdering af, om eksisterende løsninger er tilstrækkelige. I sidste ende vil investering i støj- og vibrationsdæmpning samt akustiske forbedringer ikke kun have positive effekter på medarbejdernes sundhed og trivsel, men også på produktiviteten og kvaliteten af arbejdet.

Kontakt IAC Acoustics

IAC Acoustics projekterer, beregner og udvikler støj- og vibrationsdæmpnings løsninger på et højt teknologisk niveau og leverer totalløsninger til en lang række brancher, herunder byggeri, R&D, test, audiologi, uddannelse, industri og offshore.

Læs mere ved at trykke på en af følgende knapper.

Akustik

Støj­dæmpning

Vibrations­dæmpning

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.