rum med hårde overflader og åbning i væg

Efterklangsrum

Et efterklangsrum, også kaldet et lydhårdt rum eller klangrum er det modsatte af et lyddødt rum. Rummets overflader absorberer ikke lyd, men reflekterer den i stedet. Lydhårde rum benyttes som regel til at udføre test såsom

 • Lydtransmission i bygningsdele såsom vægge, døre eller vinduer
 • Indsatsdæmpning i lyddæmpere
 • Mikrofoners responskarakteristika
 • Materialers lydabsorberingskoefficienter
 • Støjdæmpningstests, hvor udstyret testes under kraftig støjpåvirkning

Med et lydhårdt rum får I et fleksibelt akustisk testmiljø med et lydfelt, hvor lydenergi strømmer lige meget i alle retninger. Et lydhårdt rum skal være isoleret fra alle udefrakommende støjkilder - og temperatur, tryk og luftfugtighed skal også være under kontrol.
Vore løsninger er gennemprøvede, og vi har mere end 60 års erfaring med design og konstruktion af lydhårde rum.

IAC Acoustics A/S' lydhårde rum bygges som udgangspunkt i IAC Hardliner™ panelkonstruktion, og leveres færdigt forbundet til eksisterende ventilation via vores ventilationslyddæmpere, fuldt færdigt med komplet certificerings- og idriftsættelsestest, lysinstallationer og strømudtag.

Hvis i skal bygge et lydhårdt rum, så bør I kontakte en af vores eksperter. Der er mange parametre, der skal vurderes og vejes i processen, og vi vil guide jer til at lave de rigtige valg. Der skal tages stilling til:

 • Teststandard og metode. Hvordan opnår I resultater I kan bruge
 • Indvendig volumen. Rummet skal være stort nok, for at I kan måle iht. ISO 354, og der skal være plads til medarbejdere og udstyr
 • Laveste interessante frekvensområde
 • Indre baggrundsstøjniveau og støjdæmpning. Herunder design af ventilationssystem
 • Vibrationsdæmpning/isolering
 • Støjdæmpede ventilationssystemer
 • Døre og adgangsforhold
 • Belysning og elektriske systemer

Vores efterklangsrum kan leveres med forskelligt udstyr

 • Uafhængigt luftbehandlings-/ventilationssystem
 • Ekstra og/eller større dør
 • Luftophæng eller andre typer vibrationsisolering
 • Radiofrekvensafskærmning
 • Tuningsplader, reflektorer, diffusorer

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Krævede felter