Forskellige pladedæmpere og lydisolerende plader

Pladedæmpning og lydisolerende plader

Vores udvalg af plader kan både fungere som pladedæmpere og lydisoleringsplader. Som pladedæmpere dæmper de vibrationerne i tyndpladekonstruktioner, og som lydisolerende plader giver de mere masse til systemet og dermed bedre lydisolering.

Pladedæmpere

Pladedæmpningsmaterialerne dæmper vibrationernes udbredelse i metal konstruktioner. De er virksomme overfor slagpåvirkninger samt vibrationer i tyndpladekonstruktioner og klæbes på den flade, hvor vibrationerne skal dæmpes. Pladedæmperne findes enten som dæmpepap, -folie eller -masse og hedder AVP35, MX5, AVF, IKANET, LD13, D1D og DC Nobell.

Lydisolerende plader

Lydisolerende plader giver bedre lydisolering af tyndpladekonstruktionerne ved at gøre konstruktionen tykkere og tungere. IAC tilbyder lydisolerende plader i typerne AVP35, MX5, AVF og IKANET. Lydisoleringspladerne kan kombineres med lydabsorbenter, f.eks. IKALON, der sættes på indersiden af konstruktionen.

Dæmpning og lydisolering med plader

Pladedæmpning og lydisolerende plader benyttes i maskin-, skibs-, transport- og byggeindustrien til f.eks. støjdæmpning af maskiner, køretøjer, både, rør og kanaler m.v. og anvendes f.eks. i motorrum, skillevægge og maskinindkapslinger.

AVP Lydisoleringsplade til støjdæmpning af maskiner
Download

AVP35 m/klæb Pladedæmper Lydisolering plade

Virker som pladedæmper og lydisolering.

Lydisolerings og pladedæmpningsmateriale type MX5
Download

MX5 m/klæb Pladedæmper Lydisolering plade

Til dæmpning af svingninger i tyndplader.

Pladedæmpning med AVF Lydisoleringsplade
Download

AVF u/klæb Pladedæmper Lydisolering plade

Til dæmpning af svingninger i pladematerialer.

Blød magnetisk lydisoleringsplade
Download

IKANET Pladedæmper Lydisolering plade

Magnetisk plade til f.eks. stålplade-bearbejdning.

Selvklæbende lyddæmpningsplade
Download

LD13 m/klæb dæmpepap

Imod svingnin-ger i tyndplade. Vandafvisende.

Lyd- og pladedæmpning med sandwichpap
Download

D1D Dobbelt klæb

Dobbelt klæben-de viskoelastisk plade.

Download

MPM Sandwich plader

Pladedæmpet sandwich plade i metal, alu, og rustfri.

DC NOBELL Dæmpemasse - fremstillet til at lyddæmpe pladevibrationer og strukturlyd
Download

DC NOBELL Dæmpemasse

Til dragékedler og motorrum. påmales/ spartles.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.