Halvt lyddødt rum

Halvt lyddødt rum, hemi anechoic chamber eller semi anechoic chamber. Et rum med lydkiler indvendigt på alle vægge og i loftet. IAC Acoustics A/S besidder, indenfor dette område, Nordeuropas største erfaringer med lyddøde rum. Vi har ikke blot den største ekspertise, men også de bedste produkter og mest fuldendte løsninger.

Halvt lyddødt rum med hårdt gulv

Halvt lyddødt rum

IAC koncernen besidder verdens største erfaring med halvt lyddøde rum. Over de sidste 60 år har koncernen udviklet og forfinet denne type akustiske testfaciliteter. Hemi anechoic chambers er oftest så store, at man kan slippe afsted med kun at beklæde rummets 5 ud af 6 sider med lydkiler og stadig overholde de gængse standarder. Ud af verdens 10 største hemi anechoic chambers har vi leveret de 8 af dem. Vi har leveret denne service til respekterede firmaer såsom Volvo, Grundfoss, BMW, Jaguar m.fl.

Hemi anechoic chamber

Et hemi anechoic chamber kan som oftest installeres i en eksisterende bygning, såfremt gulv og bærende konstruktioner tillader det. Ofte bliver rummet dog så stort, at der skal bygges en særskilt bygning til kun denne facilitet. I sådanne tilfælde påtager vi os opgaven at bygge hele faciliteten alt inklusivt, således at hele bygningen bygges op om den akustiske testfacilitet, hvilket giver et mere homogent slutresultat. En sådan service vil blive påtaget af vores søstervirksomhed IAC UK.

Lyddøde rum kendetegner sig ved, at 99% af al lydenergi over et defineret frekvensbånd absorberes i vægge, gulve og lofter og således simuleres en måleopstilling svævende højt oppe i luften, fri for refleksioner og baggrundsstøj.

Et halvt lyddødt rum skal som regel opfylde kravene beskrevet i ISO 3744 eller ISO 3745, således at elektronik og maskinel kan testes og certificeres i henhold til diverse standarder. Vi kan hjælpe jer med de bedste løsninger på markedet.

Forståelse for rumakustik i lyddøde rum

At bygge et lyddødt rum er en tværfaglig disciplin der kræver dyb forståelse for rumakustik, bygningsakustik og elektroakustik. Dette, ud over den nødvendige viden om byggeri og konstruktion tilsammen, danner rammen for de bedste løsninger. Som professionelle hjælper vi til med den svære behovsanalyse, herunder at definere kravene til rummets størrelse, rummets cut-off frequency, hvorledes måleopstillingen skal sættes op og indsatsdæmpningen foretages henover skal og akustisk svage punkter såsom døre, ventilationssystemer, kabelgennemføringer med mere.

Vores halvt lyddøde rum leveres normalt med:

 • Lyddøre med tilhørende ”basket-door”
 • Lyddæmpet justerbar ventilation
 • Støjsvag justerbar belysning
 • IAC patenterede metadyn lydkiler
 • Flydende gulve
 • Lydtætte kabelgennemføringer
 • Strøm og elektriske installationer
 • Stag og holdere til måleopstillinger.
 • Data acquisition system (evt.)

Hemi anechoic chambers er blandt andet brugt meget i bilbranchen (VSAC) hvor de danner rammer om testfaciliteter såsom:

 • Pass by chamber
 • Shake and rattle
 • Driveline
 • Powertrain
IAC Acoustic Test Facilities
11.4 MB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.