IAC RO/RO bafler opsat i produktionshal

Akustik i produktionslokaler

Dårlig akustik og støj på arbejdspladsen er en af de mest sygdoms provokerende faktorer i de danske produktionslokaler og fabrikker. Dårlig akustik forringer taleforståelsen, og øger stress signifikant. I det lange løb medfører det en række sygdomme og sygefravær som meget hurtigt kommer til at koste meget mere, end det koster at forbedre de akustiske forhold.

Anvisning om akustik indenfor industri

Arbejdstilsynet og bygningsreglementet har udarbejdet anvisninger for, hvordan akustikken bør være i produktionslokaler, slagtehaller, fabrikker med mere. Derfor har vi her i IAC Acoustics A/S udviklet vores eget software, der i løbet at 10 minutter kan simulere rumakustikken i et rum, og fortælle hvad der skal til, for at netop jeres lokale/lokaler får en behagelig akustik, der er i overensstemmelse med de danske regler og anvisninger.

Støj i produktionslokaler og fabrikker

Støj i produktionslokaler og fabrikker skyldes ikke altid blot dårlige akustiske forhold. Oftest er der adskillige støjkilder, der larmer ind over hinanden, og trods gode akustiske forhold, er der stadigt for meget støj. I sådanne situationer skal støjkilderne lokaliseres og behandles individuelt. Det kan være maskinstøj, ventilationsstøj eller eksempelvis ventilstøj.

Akustisk analyse af industristøj

Vi kommer gerne ud og giver råd og vejledning, samt udfører en akustisk analyse. I forbindelse med dette udarbejder vi også et tilbud på, hvad det vil koste at udføre de aktuelle forbedringer. Som udgangspunkt tillader vi os at tage et symbolsk honorar for udførelsen af en akustisk analyse. Dette skyldes at vores erfaring er større og vores ingeniørrådgivning mere detaljeret, end hos andre firmaer der sælger akustikregulering. Såfremt forbedringerne ønskes udført, fratrækkes dette beløb den endelige faktura, således at rådgivningsdelen er gratis.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.