Lydabsorbenter, Pladedæmpning og Lydisolering

IAC Acoustics A/S lagerfører materialer i 3 kategorier:
Lydabsorbenter, vender mod støjkilden for at absorbere lydbølger.
Pladedæmpningsmateriale, dæmper vibrationer/støj i tyndpladekonstruktioner.
Lydisoleringsmateriale, virker som en bariere så lyden ikke kommer igennem.

Lydabsorbenter med forskellige overflader

Lydabsorbenter

Lydabsorbenter bruges til at forbedre akustikken i arbejdsområder og minimere støjgener, ved at efterklangstiden formindskes. Lydabsorbenter bruges oftest til lydabsorption i maskinindkapslinger, motor-rum, lydsluser og ventilationsrør.

Forskellige pladedæmpere og lydisolerende plader

Pladedæmpning og lydisolerende plader

Vores udvalg af plader kan både fungere som pladedæmpere og lydisoleringsplader. Som pladedæmpere dæmper de vibrationerne i tyndpladekonstruktioner, og som lydisolerende plader giver de mere masse til systemet og dermed bedre lydisolering.

Lydisolering med lydgardiner

Lydisolering

Lydisolering kan opnås med materialer, der isolerer mod lydgennemgang. Lydisolerende materialer er tunge og anvendes enten alene i form af lydgardiner/lydisoleringsgardiner eller til lydmæssig forbedring af en eksisterende konstruktion.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.