Lydabsorbenter, Pladedæmpning og Lydisolering

IAC Acoustics A/S lagerfører materialer i 3 kategorier:
Lydabsorbenter, vender mod støjkilden for at absorbere lydbølger.
Pladedæmpningsmateriale, dæmper vibrationer/støj i tyndpladekonstruktioner.
Lydisoleringsmateriale, virker som en bariere så lyden ikke kommer igennem.

Lydabsorbenter med forskellige overflader

Lydabsorbenter

Lydabsorbenter bruges oftest til lydabsorption i maskinindkapslinger, motor-rum, lydsluser og ventilationsrør. De profilerede typer anvendes også i lydstudier, sanglokaler, musiklokaler og øverum. Vendes mod lydkilden.

Forskellige pladedæmpnings- og lydisoleringsmaterialer

Pladedæmpnings- og lydisoleringsmaterialer

Til dæmpning af svingninger i tyndpladekonstruktioner samt forøgelse af lyd reduktionstallet. Det kan monteres under arbejdsborde i metal, under slidsker, udenpå ventilationskanaler og tromler, i maskinindkapslinger o.m.a.

Lydisolering med lydgardiner

Lydisolering

Lydisolering kan opnås med materialer, der isolerer mod lydgennemgang. Lydisolerende materialer er tunge og anvendes enten alene i form af lydgardiner/lydisoleringsgardiner eller til lydmæssig forbedring af en eksisterende konstruktion.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.